Browsing by Author Nguyễn Thị Lệ Hiền

Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Ảnh hưởng của các thành phần lãnh đạo mới về chất tới sự tín nhiệm và gắn kết cảm xúc của nhân viênNguyễn Thị Lệ Hiền