Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43123
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrương Quang Thông-
dc.contributor.authorNguyễn Ngọc Hương-
dc.date.accessioned2016-12-15T09:43:22Z-
dc.date.available2016-12-15T09:43:22Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43123-
dc.description.abstractTổng quan về lý thuyết cạnh tranh. Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Quân đội chi nhánh Cần Thơ. Một số gợi ý về giải pháp nhằm nâng cao năng lực-
dc.format.medium82 tr.-
dc.language.isoVietnamese-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàng Quân đội-
dc.subjectNgân hàng-
dc.subjectCạnh tranh-
dc.titleCạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ trường hợp của Ngân hàng Quân đội chi nhánh Cần Thơ-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC332.1-
ueh.specialityKinh tế tài chính - Ngân hàng-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.05 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.