Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63977
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Hồng Thuen_US
dc.contributor.authorNguyễn Hoàng Thảo Nhien_US
dc.date.accessioned2022-08-11T09:23:11Z-
dc.date.available2022-08-11T09:23:11Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: 1000014012-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1034047~S1-
dc.identifier.urihttps://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63977-
dc.description.abstractMục tiêu của nghiên cứu này là tập trung vào các nghiên cứu trước đó và thực hiện nghiên cứu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự phục hồi chuỗi cung ứng nói chung và phục hồi chuỗi cung ứng nông sản nói riêng trong và sau đại dịch Covid-19 tại các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long. Nghiên cứu này dựa trên các nghiên cứu đi trước về chuỗi cung ứng thực phẩm, tác động của đại dịch Covid-19, bên cạnh đó tác giả thu thập các thông tin từ một trong các đối tượng có liên quan trong chuỗi cung ứng nông sản từ đó sử dụng phương pháp định tính và định lượng để xác định các nhân tố tác động đến chuỗi cung ứng nông sản. Các nhân tố nghiên cứu bao gồm: Nguyên liệu, chi phí; Môi trường bên ngoài; Sự hợp tác giữa các thành phần trong chuỗi cung ứng; Cơ sở hạ tầng; độ linh hoạt trong chuỗi cung ứng nông sản. Nghiên cứu sẽ cung cấp một cái nhìn tổng thể về chuỗi cung ứng nông sản tại các tỉnh ĐBSCL những thực trạng của chuỗi cung ứng trong đại dịch Covid-19 vừa xảy ra. Qua đó sẽ đưa ra các đề xuất nhằm phục hồi, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng nông sản trong trạng thái bình thường mới, nói cách khác sẽ xem Covid-19 như bệnh đặc hữu trong xã hội. Để xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quả chuỗi cung ứng nông sản tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, tác giả sử mô hình hồi quy tuyến tính. Dữ liệu được thu thập từ thành phần nông dân tham gia vào quá trình sản xuất nông sản tại Đồng bằng sông Cửu Long.en_US
dc.format.medium73 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectGián đoạn chuỗi cung ứngen_US
dc.subjectNông sảnen_US
dc.subjectChuỗi cung ứngen_US
dc.subjectRủi ro chuỗi cung ứngen_US
dc.subjectSupply chain disruptionen_US
dc.subjectSupply chainen_US
dc.subjectAgriculturalen_US
dc.subjectRisk supply chainen_US
dc.titleNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phục hồi chuỗi cung ứng nông sản trong và sau đại dịch Covid- 19 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Longen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityInternational Business (by Research) = Kinh doanh quốc tế (hướng nghiên cứu)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.21 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.