Browsing by Author Dr. Hoàng Cẩm Trang

Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2023Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, chất lượng kiểm toán và độ tin cậy dồn tích đến tính bền vững của lợi nhuận bằng chứng thực nghiệm tại các công ty thuộc nhóm ngành công nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí MinhNguyễn Thị Anh Thư
2022Ảnh hưởng của tình trạng khó khăn về tài chính đến hành vi quản trị lợi nhuận: so sánh giữa các công ty niêm yết và công ty đại chúng chưa niêm yết tại Việt NamNguyễn Thị Hằng 
2021Ảnh hưởng của việc sử dụng thông tin kế toán quản trị đến năng lực thuận hai tay, qua đó tác động đến kết quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp Việt NamLê Mộng Huyền
2023Ảnh hưởng của việc thay đổi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên HOSEVõ Thị Đức Toàn
2018Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất tại Bình DươngNguyễn Minh Thư
2023Các đặc tính của hội đồng quản trị ảnh hưởng đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty gia đình niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh Covid-19Nguyễn Thu Thủy
2020Quản trị rủi ro thanh khoản theo hiệp ước Basel tại Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)Vũ Thanh Thy
2022Tác động của chất lượng báo cáo tài chính và chất lượng kiểm toán đến hiệu quả đầu tư của các công ty gia đình: bằng chứng thực nghiệm tại Việt NamNguyễn Hữu Nhân 
2021Tác động của năng lực kế toán và vai trò lãnh đạo đến chất lượng báo cáo tài chính, trách nhiệm giải trình và thành quả hoạt động trong các đơn vị công tại Việt NamTrần Thị Yến
2018Tác động của nguyên tắc thận trọng đến giá trị hợp lý của các công ty niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán tại TP. Hồ Chí MinhLâm Hồ Phương Uyên
2019Thông tin tài chính của các công ty niêm yết tác động đến quyết định của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt NamPhạm Thị Thùy Trang
2019Vận dụng thẻ điểm cân bằng (Balanced Score Card) trong đánh giá kết quả hoạt động tại Chi cục Thuế Quận 11Nguyễn Thị Ngọc Khương
2019Vận dụng thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) để đo lường hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Hàng không VietjetĐoàn Thu Hương