Browsing by Author Phạm Thị Kim Tuyến

Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh 3Phạm Thị Kim Tuyến