Browsing by Author Trương Minh Khoa

Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel II tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)Trương Minh Khoa