Browsing by Author Bùi Thị Thanh Hương

Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Ảnh hưởng của công bố mua lại và sáp nhập lợi ích cổ đông trong các công ty niêm yết tại Việt NamBùi Thị Thanh Hương