Browsing by Author Nguyễn Duy Nam

Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Xăng dầu Khu vực 2 TNHH MTV đến năm 2020Nguyễn Duy Nam