Browsing by Author ThS. Nguyễn Quang Bình

Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Chuyển đổi số trong quản trị xuất bản ấn phẩm khoa học và tổ chức tọa đàm, hội thảoGS.TS. Nguyễn Trọng Hoài; ThS. Nguyễn Quang Bình; ThS. Nguyễn Thị Hồng Cẩm; ThS. Trần Lê Thùy Duyên; ThS. Đào Thị Minh Huyền; ThS. Trần Lê Phúc Thịnh; ThS. Huỳnh Lưu Đức Toàn