Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 19092  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1986The status of women and their monetary and time contribution to development in Viet Nam: a study in the eriphery of Ho Chi Minh CityThuy L.T.
1993Những định hướng chủ yếu của tổ chức không gian kinh tế vùng nam bộ trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường : Luận án tiến sĩTrần Văn Thông
1994Lượng Hóa Một Số Tương Quan Chủ Yếu Giữa Các Chỉ Tiêu về Dân Số vàNguyễn Thuấn
1994Định hướng đổi mới hoạt động thương mại tại Kampuchia trong giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2000 và những năm tiếp sauRath Sam Serei
1994Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nướcNguyễn Ngọc Quang
1994Ứng dụng phương pháp thống kê trong dự báo dân sốNguyễn Sum
1995Một số vấn đề về chiến lược huy động nguồn vốn đầu tư cho sự phát triển kinh tế Campuchia trong những năm trước mắtSa Sambo
1995Vấn đề hoàn thiện hệ thống kế toán Việt NamNguyễn Việt
1995Ngân hàng Nhà Nước và Việc Thực Thị Có Hiệu Quả Chính Sách Tiền TệĐặng Chí Chơn
1995Ứng dụng toán tài chính trong kinh doanh đầu tư ở thị trường tài chính tiền tệ thương mạiLại Tiến Dĩnh
1996Quản lý chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước trong cơ chế thị trườngNguyễn Đức Thanh
1996Xây Dựng Hệ Thống Báo Cáo Kế Toán Các Doanh Nghiệp Trong Tình Hình Hiện NayLê Đình Trực
1996Những Giải Pháp Chủ Yếu Phát Huy Vai Trò Tín Dụng Ngân Hàng Để Phát huy vai trò tín dụng ngân hàng để phát triển nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu LongNguyễn Hồng Hải
1996Một số vấn đề về hoàn thiện hoạt động tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng nông nghiệp ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu LongPhó Văn Thành
1996Những Giải Pháp Thực Hiện Điều Kiện Hình Thành Thị Trường Chứng KhoánLê Thị Tuyết Hoa
1996Sử dụng phương pháp cân đối và dự báo trong việc điều tiết nền kinh tế thị trườngDương Tấn Diệp
1996Chiến lược thâm nhập thị trường thế giới hàng nông sản của Thành phố Hồ Chí MinhNguyễn Đông Phong
1996Sử Dụng Phương Pháp Dự Báo và Cân Đối trong Việc Điều Tiết Vĩ MôDương Tấn Diệp
1996Biện pháp nâng cao hiệu lực của hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp thương mại ở Việt NamPhạm Thị Phụng
1996Các biện pháp hoàn thiện công tác tín dụng Nhà nước ở Việt NamNguyễn Thanh Dương