Browsing by Subject ABBANK

Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Tiếp cận các nguyên tắc quản trị rủi ro hoạt động theo hiệp ước Basel II tại Ngân hàng TMCP An BìnhNguyễn Văn Tới