Browsing by Subject Aadvertising engagement

Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Nghiên cứu tác động của trải nghiệm với ứng dụng TikTok đến sự gắn kết và đánh giá quảng cáo của người dùngNguyễn Ngọc Thiên Hương