Browsing by Subject Dak Nong province

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2023Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm y tế của người dân tộc ít người tỉnh Đăk Nông: tình huống nghiên cứu tại xã Đăk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk NôngHoàng Công Hội 
2021Giải pháp hoàn thiện quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk NôngVũ Thị Nhanh
2022Hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk NôngLê Anh Tú 
2022Nâng cao sự hài lòng của khách hàng cá nhân về dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đắk NôngPhạm Trúc Vy 
2021Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk NôngNgô Thị Nhàn
2023Tác động phong cách lãnh đạo đến hành vi công dân tổ chức của cán bộ, viên chức, người lao động thuộc hệ thống Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đắk NôngChu Huy Đằng 
2023Tăng cường sự tham gia của người dân trong việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đăk Song, tỉnh Đăk NôngPhạm Đức Quyết
2022Xây dựng mô hình đánh giá sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công, trường hợp cụ thể: lĩnh vực đất đai tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk NôngPhạm Thị Yến