Browsing by Subject Obligations of the buyer

Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Quyền và nghĩa vụ trong nhận hàng và kiểm tra hàng của người mua theo Công ước Viên 1980Lê Thiện Tri Thức