Browsing by Subject C-Means mờ

Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Xác định các phân khúc dựa trên giá trị lâu dài của khách hàng với dữ liệu lớn RFMĐỗ Vĩnh Trúc