Browsing by Subject Da, giầy

Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2004Một số giải pháp góp phần phát triển ngành da-giầy thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010Đặng Thị Nhị Thủy