Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57227
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần Kim Dungvi
dc.contributor.otherTrương Thị Lan Anhvi
dc.contributor.otherBùi Thị Phương Linhvi
dc.contributor.otherNguyễn Thị Loanvi
dc.contributor.otherHồ Thị Thảo Trangvi
dc.contributor.otherTrần Thị Giáng Myvi
dc.contributor.otherPhạm Thị Như Uyênvi
dc.date.accessioned2018-06-05T04:07:09Z-
dc.date.available2018-06-05T04:07:09Z-
dc.date.issued2017-01-
dc.identifier.issn1859-1124-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=3f33d48f-b02e-493f-9782-f748f2fbf70c-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57227-
dc.description.abstractNghiên cứu xác định cấu trúc tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến kết quả kinh doanh và được thực hiện tại 388 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xử lí số liệu theo phương trình cân bằng cấu trúc cho thấy thực tiễn quản trị nguồn nhân lực tác động dương và giải thích được 73% kết quả quản trị nguồn nhân lực. Ba thành phần: Lương thưởng, đánh giá kết quả công việc - tạo cơ hội thăng tiến và quản trị thay đổi tác động đến kết quả kinh doanh thông qua tác động trực tiếp đến kết quả quản trị nguồn nhân lực. Các thành phần thiết kế công việc, tuyển dụng và đào tạo không có tác động đến cả kết quả quản trị nguồn nhân lực và kết quả kinh doanh. Quản trị nguồn nhân lực giải thích được 50% biến thiên trong kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Qua đó, nghiên cứu trình bày ứng dụng để hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực.vi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí phát triển kinh tếvi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.28(1)-
dc.subjectThực tiễn quản trị nguồn nhân lựcvi
dc.subjectKết quả quản trị nguồn nhân lựcvi
dc.subjectKết quả kinh doanhvi
dc.titleCấu trúc tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệpvi
dc.typeJournal Article-
dc.format.firstpage84-
dc.format.lastpage100-
item.fulltextOnly abstracts-
item.openairetypeJournal Article-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.