Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57235
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhan Minh Đứcvi
dc.contributor.otherLê Tấn Bửuvi
dc.date.accessioned2018-06-05T04:23:08Z-
dc.date.available2018-06-05T04:23:08Z-
dc.date.issued2017-03-
dc.identifier.issn1859-1124-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=d1517efc-b445-4a08-91e4-57cc0a3a1a5b-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57235-
dc.description.abstractNghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến, giá trị cảm xúc tới sự hài lòng và lòng trung thành của du khách tại thành phố Đà Lạt. Tác giả tiến hành khảo sát, điều tra bằng bảng câu hỏi và các phương pháp phân tích dữ liệu đa biến (Cronbach’s Alpha, EFA, CFA, SEM) với mẫu nghiên cứu từ 503 du khách tại thành phố Đà Lạt, kết quả cho thấy hình ảnh điểm đến và giá trị cảm xúc có ảnh hưởng trực tiếp tới sự hài lòng du khách và ảnh hưởng gián tiếp tới lòng trung thành của du khách. Kết quả nghiên cứu gợi ý cho các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp dịch vụ du lịch của thành phố Đà Lạt cần xây dựng thương hiệu du lịch địa phương dựa trên nhận thức của du khách về điểm đến tiềm năng nhằm phát triển du lịch bền vững, hấp dẫn du khách.vi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí phát triển kinh tếvi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.28(3)-
dc.subjectHình ảnh điểm đếnvi
dc.subjectGiá trị cảm xúcvi
dc.subjectSự hài lòngvi
dc.subjectLòng trung thànhvi
dc.titleTác động của hình ảnh điểm đến, giá trị cảm xúc tới sự hài lòng và lòng trung thành của du khách đến thành phố Đà Lạtvi
dc.typeJournal Article-
dc.format.firstpage50-
dc.format.lastpage67-
item.fulltextOnly abstracts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeJournal Article-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextnone-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.