Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57238
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhan Thị Bích Nguyệtvi
dc.contributor.otherNguyễn Khắc Quốc Bảovi
dc.contributor.otherHồ Thị Thanh Hằngvi
dc.date.accessioned2018-06-05T04:23:09Z-
dc.date.available2018-06-05T04:23:09Z-
dc.date.issued2017-04-
dc.identifier.issn1859-1124-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=b89e1c6a-e705-43d5-8796-06c6ba707456-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57238-
dc.description.abstractNghiên cứu này nhằm trả lời câu hỏi liệu rằng các hoạt động đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp có tạo động lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hay không? Và ngược lại, tăng trưởng kinh tế có tạo điều kiện cho các hoạt động đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn không? Với mẫu dữ liệu của 30 quốc gia trong giai đoạn 2004–2014, bằng phương pháp hồi quy FEM và GMM, nghiên cứu cho thấy tinh thần khởi nghiệp và sự đổi mới có tương quan tích cực đến tăng trưởng kinh tế, đồng thời tăng trưởng kinh tế cũng có tác động phản hồi ngược lại lên sự đổi mới và tinh thần khởi nghiệp.vi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí phát triển kinh tếvi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.28(4)-
dc.subjectKhởi nghiệpvi
dc.subjectSự đổi mớivi
dc.subjectTăng trưởng kinh tếvi
dc.titleNghiên cứu mối quan hệ giữa đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp đến tăng trưởng kinh tếvi
dc.typeJournal Article-
dc.format.firstpage4-
dc.format.lastpage24-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextOnly abstracts-
item.grantfulltextnone-
item.openairetypeJournal Article-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.