Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57249
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần Thị Giang Tânvi
dc.contributor.otherLâm Vũ Phivi
dc.date.accessioned2018-06-05T04:23:12Z-
dc.date.available2018-06-05T04:23:12Z-
dc.date.issued2017-06-
dc.identifier.issn1859-1124-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=36773c78-a420-45a7-b872-4472c3d0bfbb-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57249-
dc.description.abstractNghiên cứu dựa trên lí thuyết thị trường vốn hiệu quả với phương pháp nghiên cứu sự kiện nhằm xem xét phản ứng của thị trường trước báo cáo kiểm toán có điều chỉnh của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội giai đoạn 2012–2015. Phản ứng của thị trường được đo lường thông qua nhân tố lợi nhuận bất thường và phương pháp kiểm định bằng T-test. Kết quả nghiên cứu cho thấy báo cáo kiểm toán có điều chỉnh tương quan không rõ ràng với phản ứng của thị trường trong thời gian 7 ngày sau ngày công bố báo cáo kiểm toán. Tuy nhiên, 1 ngày sau khi công bố, báo cáo kiểm toán có điều chỉnh lại tương quan nghịch chiều với lợi nhuận bất thường. Kết quả này cho thấy thị trường vốn VN chưa thực sự hiệu quả.vi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí phát triển kinh tếvi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.28(6)-
dc.subjectBáo cáo kiểm toánvi
dc.subjectÝ kiến kiểm toánvi
dc.subjectChấp nhận toàn phầnvi
dc.subjectKhông phải dạng chấp nhậnvi
dc.subjectLợi nhuận bất thườngvi
dc.subjectPhương pháp nghiên cứu sự kiệnvi
dc.titlePhản ứng của thị trường trước báo cáo kiểm toán có điều chỉnh: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Namvi
dc.typeJournal Article-
dc.format.firstpage84-
dc.format.lastpage108-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeJournal Article-
item.grantfulltextnone-
item.fulltextOnly abstracts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.