Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57252
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHuỳnh Thị Cẩm Hàvi
dc.contributor.otherNguyễn Thị Uyên Uyênvi
dc.contributor.otherLê Thị Hồng Minhvi
dc.date.accessioned2018-06-05T04:23:13Z-
dc.date.available2018-06-05T04:23:13Z-
dc.date.issued2017-07-
dc.identifier.issn1859-1124-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=a8f2c4c6-2df5-4b96-8c31-264175a6ecd8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57252-
dc.description.abstractMục đích của nghiên cứu nhằm kiểm định các chiến lược tái cấu trúc theo chu kì sống của các công ty Việt Nam dưới tác động của kiệt quệ tài chính và hiệu quả từ các chiến lược này trong giai đoạn 2005–2015 bằng mô hình hồi quy Logistic. Kết quả chỉ ra kiệt quệ tài chính khiến các công ty tăng khả năng cắt giảm lao động, cắt giảm tài sản và cắt giảm chi trả cổ tức. Ở giai đoạn khởi sự, tăng trưởng và bão hòa, công ty bị kiệt quệ tài chính có nhiều khả năng thay thế nhân sự quản lí và phát hành nợ. Chiến lược cắt giảm đầu tư, cắt giảm chi trả cổ tức có mối quan hệ cùng chiều với khả năng hồi phục của công ty bị kiệt quệ tài chính nhưng hiệu quả từ các chiến lược tái cấu trúc ít bị ảnh hưởng bởi chu kì sống của công ty. Cơ hội tăng trưởng, quy mô công ty có ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các chiến lược tái cấu trúc. Tỉ lệ sở hữu từ các tổ chức, dòng tiền hoạt động được xem là lợi thế làm tăng khả năng hồi phục của các công ty bị kiệt quệ tài chính.vi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí phát triển kinh tếvi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.28(7)-
dc.subjectChu kì sốngvi
dc.subjectLogisticvi
dc.subjectKiệt quệ tài chínhvi
dc.subjectTái cấu trúcvi
dc.subjectCông tyvi
dc.titleChiến lược tái cấu trúc theo chu kì sống của các công ty Việt Nam dưới tác động của kiệt quệ tài chínhvi
dc.typeJournal Article-
dc.format.firstpage34-
dc.format.lastpage55-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeJournal Article-
item.fulltextOnly abstracts-
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.