Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57255
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm Bảo Dươngvi
dc.contributor.otherNguyễn Thanh Tràvi
dc.date.accessioned2018-06-05T04:23:14Z-
dc.date.available2018-06-05T04:23:14Z-
dc.date.issued2017-07-
dc.identifier.issn1859-1124-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=fe950eb8-5f65-447d-95a4-ce09fda3ee4d-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57255-
dc.description.abstractNghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích hiện trạng, các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của chuỗi giá trị miến dong huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang bằng cách tiếp cận chuỗi giá trị, trong đó kết hợp giữa hai phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Các số liệu sơ cấp thu thập năm 2016 và các số liệu thứ cấp thu thập trong giai đoạn 2013–2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy đóng vai trò lớn nhất trong việc tạo ra giá trị gia tăng là tác nhân bán lẻ miến dong (34,17%) nhưng tác nhân thu gom lại đạt giá trị ngày công cao nhất (585.000 đồng/ngày công). Tuy nhiên, miến dong ở địa phương mới chỉ sản xuất theo quy mô nhỏ, kết cấu tổ chức của chuỗi còn tách biệt. Các giải pháp đồng bộ được đề xuất bao gồm các giải pháp về quy hoạch sản xuất, đặc biệt là vùng nguyên liệu, tăng cường năng lực cho các cơ sở sản xuất miến dong và giải pháp về thị trường.vi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí phát triển kinh tếvi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.28(7)-
dc.subjectChuỗi giá trịvi
dc.subjectMiến dongvi
dc.subjectTác nhânvi
dc.subjectTuyên Quangvi
dc.titleNghiên cứu chuỗi giá trị miến dong tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quangvi
dc.typeJournal Article-
dc.format.firstpage106-
dc.format.lastpage120-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
item.openairetypeJournal Article-
item.fulltextOnly abstracts-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.