Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57296
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm Ngọc Toànvi
dc.contributor.otherDương Thị Nhànvi
dc.date.accessioned2018-06-05T07:19:09Z-
dc.date.available2018-06-05T07:19:09Z-
dc.date.issued2016-02-
dc.identifier.issn1859-1124-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=02a31048-b552-4ef4-a6b2-d26db5a73d0e-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57296-
dc.description.abstractNghiên cứu nhằm phân tích tác động của chất lượng thông tin báo cáo tài chính (CLTT BCTC) đến tính thanh khoản chứng khoán của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán VN. Tác giả sử dụng phương pháp hỗn hợp đo lường CLTT BCTC, tính thanh khoản chứng khoán; và mô hình hồi quy để đánh giá ảnh hưởng của chất lượng thông tin BCTC đến tính thanh khoản chứng khoán của 149 công ty niêm yết trên HOSE và HNX năm 2014. Kết quả phân tích cho thấy 6 đặc tính CLTT BCTC tác động cùng chiều đến tính thanh khoản chứng khoán của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán VN bao gồm: (1) Thích hợp; (2) Trung thực; (3) Dễ hiểu; (4) So sánh; (5) Kịp thời; và (6) Kiểm chứng. Trong đó, đặc tính trung thực có tác động mạnh nhất.vi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí phát triển kinh tếvi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.27(2)-
dc.subjectChất lượng thông tinvi
dc.subjectBáo cáo tài chínhvi
dc.subjectThanh khoản chứng khoánvi
dc.titleTác động của chất lượng thông tin báo cáo tài chính đến tính thanh khoản chứng khoán của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Namvi
dc.typeJournal Article-
dc.format.firstpage90-
dc.format.lastpage107-
item.openairetypeJournal Article-
item.grantfulltextnone-
item.fulltextOnly abstracts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.