Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57303
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn Trung Hiếuvi
dc.date.accessioned2018-06-05T07:19:11Z-
dc.date.available2018-06-05T07:19:11Z-
dc.date.issued2016-4-
dc.identifier.issn1859-1124-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=cee516cd-1569-410d-b7df-2900002182f5-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57303-
dc.description.abstractNghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích xác định các nhân tố tác động đến việc tiếp cận sử dụng dịch vụ bảo lãnh tín dụng (BLTD) tại Quỹ bảo lãnh tín dụng TP.HCM (HCGF) thông qua khảo sát 492 doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Phương pháp phân tích nhân tố (EFA, CFA), hồi quy tuyến tính, mô hình cấu trúc (SEM) được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả cho thấy có sự khác biệt trong các nhân tố đối với nhóm DNNVV đã tìm hiểu thông tin và nhóm DNNVV chưa tìm hiểu thông tin về dịch vụ BLTD. Ngoài các nhân tố được nhiều nghiên cứu bàn luận như thủ tục thực hiện, khả năng hiểu biết quy định pháp luật, phí bảo lãnh, loại tài sản bảo đảm, v.v.. Tác giả phát hiện có sự tác động đến tiếp cận sử dụng dịch vụ BLTD của DNNVV từ các nhân tố khác như sự hữu ích của BLTD với DNNVV, hình ảnh của HCGF, các dịch vụ bảo lãnh phù hợp với tiêu chuẩn chủ quan của DNNVV, và rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện BLTD.vi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí phát triển kinh tếvi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.27(4)-
dc.subjectBảo lãnh tín dụngvi
dc.subjectDoanh nghiệp nhỏ và vừavi
dc.subjectQuỹ bảo lãnhvi
dc.subjectTiếp cận dịch vụvi
dc.subjectQuỹ bảo lãnh tín dụngvi
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận sử dụng dịch vụ bảo lãnh tín dụng của doanhnghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hồ Chí Minhvi
dc.typeJournal Article-
dc.format.firstpage99-
dc.format.lastpage119-
item.openairetypeJournal Article-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
item.fulltextOnly abstracts-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.