Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57307
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrương Đông Lộcvi
dc.contributor.otherNgô Mỹ Trânvi
dc.date.accessioned2018-06-05T07:19:13Z-
dc.date.available2018-06-05T07:19:13Z-
dc.date.issued2016-4-
dc.identifier.issn1859-1124-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=0b4629fe-0f4b-4bde-9d32-b429d9a7675c-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57307-
dc.description.abstractMục tiêu của nghiên cứu nhằm đo lường ảnh hưởng của cổ phần hóa đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở VN. Số liệu phân tích được lấy từ 301 doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa giai đoạn 2007–2010 và 127 doanh nghiệp nhà nước chưa được cổ phần hóa trong giai đoạn nghiên cứu được trích xuất từ bộ dữ liệu điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê (GSO). Tác giả sử dụng phương pháp ghép cặp điểm xu hướng (PSM - Propensity Score Matching) kết hợp với phương pháp khác biệt trong khác biệt (DID - Difference in Differences). Kết quả nghiên cứu cho thấy cổ phần hóa (CPH) có tác động tích cực đến tỉ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản và tỉ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu của các doanh nghiệp. Ngoài ra, tác giả còn phát hiện tỉ số nợ, vòng quay tổng tài sản và số lượng lao động của các doanh nghiệp đã sụt giảm sau cổ phần hóa. Tuy nhiên, tác giả lại không tìm thấy tác động của cổ phần hóa đến năng suất lao động ở các doanh nghiệp được cổ phần hóa.vi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí phát triển kinh tếvi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.27(4)-
dc.subjectCổ phần hóavi
dc.subjectHiệu quả hoạt độngvi
dc.subjectGhép cặp điểm xu hướngvi
dc.subjectKhác biệt trong khác biệtvi
dc.titleẢnh hưởng của cổ phần hóa đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Namvi
dc.typeJournal Article-
dc.format.firstpage21-
dc.format.lastpage43-
item.grantfulltextnone-
item.fulltextOnly abstracts-
item.openairetypeJournal Article-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.