Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57310
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSử Đình Thànhvi
dc.contributor.otherĐoàn Vũ Nguyênvi
dc.contributor.otherBùi Thành Trungvi
dc.date.accessioned2018-06-05T07:19:13Z-
dc.date.available2018-06-05T07:19:13Z-
dc.date.issued2016-5-
dc.identifier.issn1859-1124-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=a3711459-b97c-4207-a9e8-156ce647e312-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57310-
dc.description.abstractTái cấu trúc doanh nghiệp (DN) được tiếp cận ở nhiều phương diện khác nhau. Nghiên cứu này phân tích tái cấu trúc DN Việt Nam qua khía cạnh tái cấu trúc tài sản. Bằng cách sử dụng các chỉ số tài chính và phi tài chính của 226 DN niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong giai đoạn 2007–2014, nghiên cứu phân tích hai vấn đề: (1) Các yếu tố quyết định tái cấu trúc DN ở Việt Nam; và (2) Tác động của tái cấu trúc DN đến hiệu quả hoạt động của DN. Các kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng: (1) Việc tái cấu trúc DN phụ thuộc chủ yếu vào hiệu quả hoạt động của DN, và tập trung quyền sở hữu tác động âm đến quá trình tái cấu trúc; và (2) Sự hiện diện của các cổ đông ngoài DN và cổ phần nước ngoài có ảnh hưởng dương và có ý nghĩa thống kê đối với hiệu quả hoạt động của DN, từ đó tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm cải thiện tình hình hoạt động của DN Việt Namvi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí phát triển kinh tếvi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.27(5)-
dc.subjectTái cấu trúc doanh nghiệpvi
dc.subjectHiệu quả hoạt độngvi
dc.subjectMô hình GMMvi
dc.subjectLogit và probitvi
dc.titleTái cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam: Phân tích về tái cấu trúc tài sảnvi
dc.typeJournal Article-
dc.format.firstpage17-
dc.format.lastpage44-
item.grantfulltextnone-
item.openairetypeJournal Article-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextOnly abstracts-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.