Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57317
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn Minh Hàvi
dc.contributor.otherNguyễn Văn Hùngvi
dc.date.accessioned2018-06-05T07:19:16Z-
dc.date.available2018-06-05T07:19:16Z-
dc.date.issued2016-6-
dc.identifier.issn1859-1124-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=7da21263-f563-46f1-b023-4dc6053a082a-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57317-
dc.description.abstractMục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố tác động đến việc tham gia VietGap của hộ trồng thanh long, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển sản xuất thanh long VietGap ở huyện Hàm Thuận Bắc nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung. Tác giả sử dụng hồi quy Logit với dữ liệu khảo sát 273 hộ trồng thanh long tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận năm 2014. Kết quả cho thấy các nhóm biến tác động đến việc tham gia VietGap của các hộ trồng thanh long gồm: Nhóm biến liên quan đến đặc điểm của chủ hộ và hộ gia đình, nhóm biến kì vọng của hộ trồng thanh long theo tiêu chuẩn VietGap, và nhóm biến liên quan đến sự hỗ trợ của Nhà nước đối với hộ trồng thanh long theo VietGap.vi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí phát triển kinh tếvi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.27(6)-
dc.subjectVietGapvi
dc.subjectThu nhập hộvi
dc.subjectTrồng thanh longvi
dc.subjectNông nghiệpvi
dc.titleCác yếu tố tác động đến việc tham gia VietGap của hộ trồng thanh long: Nghiên cứu tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuậnvi
dc.typeJournal Article-
dc.format.firstpage102-
dc.format.lastpage120-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextOnly abstracts-
item.grantfulltextnone-
item.openairetypeJournal Article-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.