Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57329
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần Thị Giang Tânvi
dc.contributor.otherTrương Thùy Dươngvi
dc.date.accessioned2018-06-05T07:19:21Z-
dc.date.available2018-06-05T07:19:21Z-
dc.date.issued2016-8-
dc.identifier.issn1859-1124-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=f0aa0e58-0b7a-45fb-aaf6-194e5e96862d-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57329-
dc.description.abstractNghiên cứu xem xét các đặc tính của hội đồng quản trị (HĐQT) có ảnh hưởng thế nào đến sai sót trọng yếu (SSTY) trên báo cáo tài chính (BCTC) ở các doanh nghiệp (DN) niêm yết tại VN. Sử dụng mẫu nghiên cứu là 216 DN niêm yết tại các Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Hà Nội trong giai đoạn từ 2011–2014, tác giả phân tích hồi quy Logitics thông qua phần mềm R để xem xét mối quan hệ nói trên và kiểm định độ tin cậy của mô hình. Kết quả cho thấy khả năng xảy ra SSTY có ý nghĩa thống kê với 5 nhân tố thuộc đặc tính của HĐQT, đó là: Quy mô HĐQT, tỉ lệ thành viên không điều hành, số thành viên có quan hệ gia đình, thành viên HĐQT có chuyên môn tài chính và nhiệm kì của thành viên HĐQT không điều hành. Ngoài ra, tỉ số nợ cao cũng là dấu hiệu cảnh báo về SSTY trên BCTC. Kết quả này có thể giúp DN hoàn thiện về mặt quản trị; đồng thời có thể giúp kiểm toán viên (KTV) và công ty kiểm toán dự báo SSTY trên BCTC.vi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí phát triển kinh tếvi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.27(8)-
dc.subjectSai sót trọng yếuvi
dc.subjectNhầm lẫnvi
dc.subjectGian lậnvi
dc.subjectHành vi chi phối thu nhậpvi
dc.subjectHội đồng quản trịvi
dc.titleẢnh hưởng các đặc tính của hội đồng quản trị đến sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Namvi
dc.typeJournal Article-
dc.format.firstpage42-
dc.format.lastpage60-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextOnly abstracts-
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeJournal Article-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.