Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57331
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê Thanh Sơnvi
dc.contributor.otherTrần Tiến Khaivi
dc.date.accessioned2018-06-05T07:19:21Z-
dc.date.available2018-06-05T07:19:21Z-
dc.date.issued2016-8-
dc.identifier.issn1859-1124-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=b3acdf87-42bd-4da2-883f-1e6561bb5e1c-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57331-
dc.description.abstractViệc thu hồi đất (THĐ) của người dân được Chính phủ thực hiện nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã và đang là xu thế tất yếu của quá trình phát triển theo hướng công nghiệp hóa và đô thị hóa. Trong quá trình đó, những người dân bị mất đất sản xuất phải chuyển đổi nghề nghiệp và sinh kế cũng phải thay đổi theo. Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu thu nhập của các hộ gia đình nông thôn bị thu hồi đất thuộc hai dự án điển hình tại TP. Cần Thơ bằng phương pháp hồi quy phân đoạn (FLM) và nghiên cứu định tính. Kết quả cho thấy không có sự thay đổi đáng kể về cơ cấu thu nhập của người dân sau 2 đến 4 năm kể từ khi Nhà nước thực hiện việc THĐ, đồng thời người dân cũng không chuyển đổi nghề nghiệp như dự định của Nhà nước và chính quyền địa phương.vi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí phát triển kinh tếvi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.27(8)-
dc.subjectSinh kế, thu nhậpvi
dc.subjectThu hồi đấtvi
dc.subjectCần Thơvi
dc.subjectHồi quy phân đoạnvi
dc.subjectHộ gia đình nông thônvi
dc.titleSinh kế, thu nhập, thu hồi đất, Cần Thơ, hồi quy phân đoạn, hộ gia đình nông thônvi
dc.typeJournal Article-
dc.format.firstpage98-
dc.format.lastpage116-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextnone-
item.fulltextOnly abstracts-
item.openairetypeJournal Article-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.