Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57345
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNgô Hoàng Thảo Trangvi
dc.date.accessioned2018-06-05T07:19:28Z-
dc.date.available2018-06-05T07:19:28Z-
dc.date.issued2016-11-
dc.identifier.issn1859-1124-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=d1d3a8a0-3d3c-4ab4-aa7e-0b8d01f6b5f6-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57345-
dc.description.abstractNghiên cứu sử dụng kĩ thuật phân tích hồi quy bảng động GMM hai bước để kiểm định giả thuyết cơ chế học hỏi thông qua xuất khẩu của doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) ở VN giai đoạn 2005–2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy xuất khẩu đóng vai trò quan trọng đối với năng suất của DNVVN. Nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện cơ chế học hỏi thông qua xuất khẩu là do các doanh nghiệp (DN) có đủ năng lực hấp thu kiến thức từ hoạt động xuất khẩu tạo ra và do sự chuyển giao công nghệ từ việc xuất khẩu đến các quốc gia phát triển.vi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí phát triển kinh tếvi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.27(11)-
dc.subjectXuất khẩuvi
dc.subjectTổng năng suất các yếu tốvi
dc.subjectDoanh nghiệp vừa và nhỏvi
dc.subjectHọc hỏi thông qua xuất khẩuvi
dc.subjectQuốc gia xuất khẩuvi
dc.titleNăng suất của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam: Vai trò của hoạt động xuất khẩuvi
dc.typeJournal Article-
dc.format.firstpage77-
dc.format.lastpage97-
item.fulltextOnly abstracts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
item.openairetypeJournal Article-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.