Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57352
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn Thị Thùy Vânvi
dc.contributor.otherNguyễn Duy Thanhvi
dc.date.accessioned2018-06-05T07:19:32Z-
dc.date.available2018-06-05T07:19:32Z-
dc.date.issued2016-12-
dc.identifier.issn1859-1124-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=ded2bc76-471e-4230-8172-af23324e3c6f-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57352-
dc.description.abstractMạng xã hội đang ngày càng phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới, nên việc kết hợp mạng xã hội với các dịch vụ ngân hàng là một nhu cầu tất yếu. Nghiên cứu này xem xét nhận thức rủi ro trong sự chấp nhận thanh toán qua mạng xã hội. Kết quả nghiên cứu chỉ ra các yếu tố kì vọng hiệu quả, kì vọng nỗ lực, ảnh hưởng xã hội, sự tin tưởng, và nhận thức rủi ro có ảnh hưởng đến sự chấp nhận thanh toán qua mạng xã hội. Kết quả này không những mở rộng mô hình thống nhất chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT) mà còn đề xuất các giải pháp để phát triển thanh toán qua mạng xã hội ở VN.vi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí phát triển kinh tếvi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.27(12)-
dc.subjectChấp nhận công nghệvi
dc.subjectNhận thức rủi rovi
dc.subjectThanh toán qua mạng xã hộivi
dc.subjectUTAUTvi
dc.titleNhận thức rủi ro trong sự chấp nhận thanh toán qua mạng xã hộivi
dc.typeJournal Article-
dc.format.firstpage66-
dc.format.lastpage81-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextOnly abstracts-
item.grantfulltextnone-
item.openairetypeJournal Article-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.