Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57370
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm Thị Minh Lývi
dc.date.accessioned2018-06-05T08:40:06Z-
dc.date.available2018-06-05T08:40:06Z-
dc.date.issued2015-03-
dc.identifier.issn1859-1124-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=b86d0921-de04-4f80-b84e-a32a0c602e10-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57370-
dc.description.abstractNghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích xác định các nhân tố chính ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tác giả thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua khảo sát 386 nhân viên văn phòng đang làm việc toàn thời gian tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP.HCM. Các phương pháp phân tích dữ liệu khác nhau như: Thống kê mô tả, phân tích nhân tố khám khá (EFA), kiểm định thang đo (Cronbach’s Alpha), phân tích nhân tố khẳng định (CFA), ước lượng và kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM), phân tích hồi quy tuyến tính được sử dụng. Kết quả tìm ra được 4 nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên, bao gồm: (1) Đồng nghiệp; (2) Trao quyền; (3) Bản chất công việc; và (4) Lãnh đạo.vi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí phát triển kinh tếvi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.26(3)-
dc.subjectĐộng lựcvi
dc.subjectThăng chứcvi
dc.subjectNhân sựvi
dc.subjectĐồng nghiệpvi
dc.subjectTrao quyềnvi
dc.subjectBản chất công việcvi
dc.subjectLãnh đạovi
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên các doanh nghiệpvừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minhvi
dc.typeJournal Article-
dc.format.firstpage64-
dc.format.lastpage81-
item.fulltextOnly abstracts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
item.openairetypeJournal Article-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.