Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57376
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm Thị Hoàng Anhvi
dc.date.accessioned2018-06-05T08:40:08Z-
dc.date.available2018-06-05T08:40:08Z-
dc.date.issued2015-04-
dc.identifier.issn1859-1124-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=6f7e4c9c-dcdb-4a3d-bb1a-d4303be2f62d-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57376-
dc.description.abstractNghiên cứu tập trung đánh giá tác động của kiều hối đến mức độ phát triển tài chính tại VN bằng mô hình định lượng VAR. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi dòng kiều hối chảy vào VN sẽ làm tăng lượng tiền gửi tại các ngân hàng thương mại (NHTM); tuy nhiên, mức tăng này còn thấp. Mặt khác, nếu xét mức độ phát triển tài chính của VN dựa trên chỉ số tăng trưởng tín dụng, kết luận từ mô hình VAR hàm ý dòng kiều hối lại làm giảm nhu cầu tín dụng của người dân. Các bằng chứng thực nghiệm từ mô hình VAR chứng minh dòng kiều hối có tác động không rõ ràng tới phát triển tài chính tại VN. Mặc dù vậy, xét một cách tổng quát thì dòng kiều hối có tác động tích cực tới phát triển tài chính tại VN khi nó làm tăng tỉ lệ tiền gửi trong hệ thống ngân hàng, phát triển các dịch vụ nhận và chi trả kiều hối…Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số khuyến nghị chính sách nhằm tăng tác động tích cực của dòng kiều hối đến phát triển tài chính tại VN.vi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí phát triển kinh tếvi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.26(4)-
dc.subjectKiều hốivi
dc.subjectPhát triển tài chínhvi
dc.subjectMô hình VARvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleTác động kiều hối đến phát triển tài chính tại Việt Namvi
dc.typeJournal Article-
dc.format.firstpage104-
dc.format.lastpage117-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextnone-
item.fulltextOnly abstracts-
item.openairetypeJournal Article-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.