Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57384
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn Thị Minh Huệvi
dc.date.accessioned2018-06-05T08:40:11Z-
dc.date.available2018-06-05T08:40:11Z-
dc.date.issued2015-05-
dc.identifier.issn1859-1124-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=e45bddd8-a78d-4179-869d-b85af7d37460-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57384-
dc.description.abstractBài viết bổ sung vào khoảng trống nghiên cứu của hệ thống tài liệu trong nước về chính sách cổ tức thông qua việc tìm hiểu tác động của thông báo chi trả cổ tức (tăng - giảm - giữ nguyên) lên giá trị thị trường của cổ phiếu công ty. Phương pháp nghiên cứu sự kiện (Event Study) được áp dụng cho 20 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong giai đoạn 2006–2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy với các thông báo tăng cổ tức, giá cổ phiếu có xu hướng điều chỉnh tăng tính từ ngày bắt đầu thông báo cổ tức cho tới một vài ngày sau thông báo. Trong khi đó, với các thông báo giảm cổ tức, giá cổ phiếu có xu hướng giảm trong giai đoạn một vài ngày trước thông báo cổ tức. Đối với các thông tin giữ nguyên cổ tức, thị trường nhìn chung có phản ứng tích cực được ghi nhận qua giá trị thu nhập bất thường tích lũy và trung bình dương. Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đã đưa ra một số khuyến nghị có liên quan tới chính sách cổ tức đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách.vi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí phát triển kinh tếvi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.26(5)-
dc.subjectThông báo cổ tứcvi
dc.subjectGiá cổ phiếuvi
dc.subjectNghiên cứu sự kiệnvi
dc.titleTác động của thông báo cổ tức lên giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCMvi
dc.typeJournal Article-
dc.format.firstpage44-
dc.format.lastpage59-
item.fulltextOnly abstracts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
item.openairetypeJournal Article-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.