Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57402
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê Vũ Ngọc Thanhvi
dc.contributor.otherĐinh Ngọc Túvi
dc.contributor.otherĐoàn Ngọc Tuânvi
dc.date.accessioned2018-06-05T08:40:18Z-
dc.date.available2018-06-05T08:40:18Z-
dc.date.issued2015-08-
dc.identifier.issn1859-1124-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=b95ab4ea-0c19-4e17-b98a-b741a0397227-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57402-
dc.description.abstractTừ năm 2009 đến năm 2011 tại VN có hai cách xử lí chênh lệch tỉ giá (CLTG) hối đoái do đánh giá lại của các giao dịch bằng ngoại tệ: (1) Ghi nhận vào lãi/lỗ theo chuẩn mực kế toán VN số 10 (VAS 10); và (2) Ghi nhận vào vốn chủ sở hữu (VCSH) theo thông tư 201/2009-BTC (TT 201). Các cách ghi nhận khác nhau sẽ ảnh hưởng đến báo cáo tài chính. Vậy nhà đầu tư có phản ứng khác nhau cho các báo cáo tài chính được lập theo các cơ sở khác nhau? Để trả lời câu hỏi này, nghiên cứu thực hiện kiểm tra mối quan hệ giữa giá cổ phiếu (CP) đại diện qua giá trị thị trường của VCSH và CLTG do đánh giá lại của các giao dịch bằng ngoại tệ tại VN với mẫu là 349 công ty trong giai đoạn 2009–2011. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng nhà đầu tư có phản ứng cùng chiều với CLTG được ghi vào lãi/lỗ, không có phản ứng với CLTG ghi nhận vào VCSH.\r\nvi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí phát triển kinh tếvi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.26(8)-
dc.subjectChênh lệch tỷ giá hối đoáivi
dc.subjectCác giao dịch bằng ngoại tệvi
dc.titleMối quan hệ giữa giá cổ phiếu và chênh lệch tỉ giá hối đoáivi
dc.typeJournal Article-
dc.format.firstpage71-
dc.format.lastpage91-
item.grantfulltextnone-
item.openairetypeJournal Article-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextOnly abstracts-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.