Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57413
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần Huy Hoàngvi
dc.contributor.otherNguyễn Hữu Huânvi
dc.contributor.otherNguyễn Thị Thùy Linhvi
dc.date.accessioned2018-06-05T08:40:23Z-
dc.date.available2018-06-05T08:40:23Z-
dc.date.issued2015-10-
dc.identifier.issn1859-1124-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=027d3fab-8fbc-4756-b9fa-224b39358ebd-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57413-
dc.description.abstractNghiên cứu nhằm phân tích tác động của quá trình tự do hoá tài chính đến tăng trưởng kinh tế tại VN giai đoạn 1993–2013. Kết quả cho thấy tự do hoá tài chính có mối quan hệ đến tăng trưởng kinh tế trong dài hạn bằng mô hình hiệu chỉnh sai số véctơ (VECM); cụ thể, tự do hoá tài chính mang lại sự hỗ trợ tốt hơn trong tăng trưởng kinh tế ở VN. Đồng thời, nghiên cứu còn làm rõ động lực thúc đẩy quá trình tự do hoá tài chính từ quá trình phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn ở VN thông qua kiểm định quan hệ nhân quả Granger, phân tích phản ứng đẩy và phân rã phương sai.vi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí phát triển kinh tếvi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.26(10)-
dc.subjectTự do hoá tài chínhvi
dc.subjectTăng trưởng kinh tếvi
dc.subjectHội nhập tài chínhvi
dc.titleMối quan hệ giữa tự do hoá tài chính đến tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia mới nổi: Trường hợp Việt Namvi
dc.typeJournal Article-
dc.format.firstpage2-
dc.format.lastpage26-
item.fulltextOnly abstracts-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeJournal Article-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.