Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57427
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrầm Thị Xuân Hươngvi
dc.contributor.otherNguyễn Phúc Cảnhvi
dc.contributor.otherNguyễn Từ Nhuvi
dc.date.accessioned2018-06-05T08:40:30Z-
dc.date.available2018-06-05T08:40:30Z-
dc.date.issued2015-12-
dc.identifier.issn1859-1124-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=4f7a5580-956b-49f9-8039-ef144bc45f6d-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57427-
dc.description.abstractMục đích của nghiên cứu nhằm tìm hiểu công tác quản trị tại các tổ chức tài chính mà chủ yếu là các NHTM VN theo chuẩn mực quốc tế như Hiệp ước Basel II và Basel III. Theo đó, tác giả sử dụng phương pháp mô hình hồi quy đa biến với biến phụ thuộc Z-Score nhằm đánh giá tác động của từng loại rủi ro đến hoạt động của các NHTM VN; đồng thời đưa ra các giải pháp khuyến nghị quản trị đối với lãnh đạo các ngân hàng theo đúng chuẩn mực Hiệp ước Basel đến năm 2020.vi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí phát triển kinh tếvi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.26(12)-
dc.subjectTổ chức tài chínhvi
dc.subjectQuản trị rủi rovi
dc.subjectChuẩn mực Baselvi
dc.subjectZ-Scorevi
dc.titleQuản trị các tổ chức tài chính ở Việt Nam theo các chuẩn mực quốc tế đến năm 2020vi
dc.typeJournal Article-
dc.format.firstpage2-
dc.format.lastpage29-
item.openairetypeJournal Article-
item.fulltextOnly abstracts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextnone-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.