Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57428
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVõ Thị Quývi
dc.contributor.otherBùi Thanh Trúcvi
dc.date.accessioned2018-06-05T08:40:30Z-
dc.date.available2018-06-05T08:40:30Z-
dc.date.issued2015-12-
dc.identifier.issn1859-1124-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=72fe23cb-a394-4b4d-9bda-f0c17e5514a3-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57428-
dc.description.abstractNghiên cứu này kiểm định sự phù hợp của chiến lược đầu tư cổ phiếu giá trị theo mô hình F-Score của Piotroski (2002) trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) giai đoạn 2006–2013. Kết quả cho thấy điểm F-Score tác động cùng chiều đến suất sinh lời của các cổ phiếu giá trị; đồng thời, chiến lược này còn giúp làm giảm tỉ lệ cổ phiếu có suất sinh lời âm; từ đó góp phần cải thiện khả năng sinh lời của các cổ phiếu giá trị trong cả kì đầu tư 1 năm và 2 năm, và mang lại lợi nhuận cao hơn trong nhóm cổ phiếu có quy mô nhỏ và trong kì đầu tư dài hạn (2 năm). Tác giả đã cung cấp thêm cho nhà đầu tư một tiêu chí đơn giản để so sánh sức mạnh tài chính của các cổ phiếu giá trị và tìm kiếm lợi nhuận vượt mức từ việc ứng dụng chiến lược này trên thị trường chứng khoán VN, qua đó tách biệt được những cổ phiếu có lợi suất tốt/kém trong tương lai dựa trên việc đánh giá sức mạnh tài chính.vi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí phát triển kinh tếvi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.26(12)-
dc.subjectChiến lược đầu tưvi
dc.subjectCổ phiếu giá trịvi
dc.subjectmô hình F-Scorevi
dc.titleKiểm định chiến lược đầu tư giá trị theo mô hình F-Score trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minhvi
dc.typeJournal Article-
dc.format.firstpage69-
dc.format.lastpage87-
item.openairetypeJournal Article-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextOnly abstracts-
item.grantfulltextnone-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.