Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57637
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Hữu Dũngen_US
dc.contributor.authorNgô Minh Hảien_US
dc.date.accessioned2018-08-30T06:25:05Z-
dc.date.available2018-08-30T06:25:05Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004581-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1027522~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57637-
dc.description.abstractNhằm kiểm tra mức độ ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến sức khỏe thể chất, tâm lý và xã hội của các nhân viên đang làm việc tại các cơ quan trực thuộc UBND Quận 10, tác giả tiến hành xây dựng khung phân tích, thực hiện khảo sát thực tế, kiểm tra độ tin cậy của thang đo bằng Cronbach’s Apha, phân tích nhân tố khám phá EFA. Tiếp đến, tác giả tiến hành phân tích khẳng định CFA và mô hình cấu trúc SEM với sự hỗ trợ của phần mềm AMOS tác giả đưa ra các kết luận sau: (1) tổng thể tình hình chung của nhân viên đang làm việc tại các cơ quan trực thuộc UBND Quận 10 tương đối tốt, có thâm niên công tác, trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị khá cao; (2) không có sự khác biệt về phong cách lãnh đạo theo giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, độ tuổi; (3)mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo và sức khỏe thể chất, tâm lý, xã hội của nhân viên: Với các yếu tố khác không đổi, phong cách lãnh đạo mệnh lệnh có tác động xấu đến sức khỏe tâm lý (với độ tin cậy 95%). Trong khi đó mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo mệnh lệnh và sức khỏe thể chất và xã hội không có ý nghĩa về mặt thống kê. Kết luận này được ủng hộ bởi George và Olumide (2011) khi ông cho rằng "yếu tố ảnh hưởng xấu nhất đến sự cam kết của nhân viên là sự độc tài và một nhà lãnh đạo tồi". Với tính chất khắt khe, độc đoán và chuyên quyền làm nhân viên cảm thấy áp lực, căng thẳng làm giảm sút sức khỏe tâm lý của nhân viên. Làm việc trong một môi trường sự trao đổi thông tin tương đối hạn chế giữa cấp dưới và cấp trên và thông tin một chiều từ trên xuống không phải là một môi trường tốt để nhân viên phát triển Với các yếu tố khác không đổi, phong cách lãnh đạo dân chủ có tác động tốt đến sức khỏe tâm lý và xã hội của nhân viên với độ tin cậy 95%. Kết quả nghiên cứu củng cố thêm độ tin cậy cho nghiên cứu của Beehr và Gupta (1987) khi họ kết luận rằng: phong cách dân chủ tác động tích cực đến nhân viên bởi đây là phong cách được nhiều người trên thế giới ủng hộ và săn đón những nhà lãnh đạo theo phong cách này.en_US
dc.format.medium120 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHành chính côngen_US
dc.subjectQuản trị nguồn nhân lực-
dc.subjectQuản trị nhân sự-
dc.subjectHuman resource management-
dc.subjectPersonnel management-
dc.titleẢnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến sức khỏe thể chất, tâm lý và xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Quận 10, TP.HCMen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management = Quản lý côngen_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.