Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57648
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Nguyễn Trọng Hoàien_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Thanh Thúyen_US
dc.date.accessioned2018-08-30T07:35:44Z-
dc.date.available2018-08-30T07:35:44Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000005549-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1027734~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57648-
dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu tác động của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến hiệu quả công việc của lực lượng kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trên cơ sở lý thuyết kế thừa từ các nghiên cứu trước đó, tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu ban đầu gồm 04 yếu tố của phong cách lãnh đạo chuyển dạng tác động đến hiệu quả công việc của lực lượng kiểm lâm, cụ thể: (1) Động lực thúc đẩy, (2) Ảnh hưởng lý tưởng, (3)Sự khích lệ tinh thần và (4) Quan tâm cá nhân. Tác giả đã tiến hành nghiên cứu định lượng thu thập từ 110 công chức, viên chức trong lực lượng kiểm lâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Luận văn thực hiện kiểm định và hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu bằng các phương pháp xử lý dữ liệu như thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy và kiểm định các giả định hồi quy tuyến tính được sử dụng trong nghiên cứu bằng phần mềm SPSS 20.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy 04 yếu tố của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đều có mối quan hệ tương quan cùng chiều với hiệu quả công việc của lực lượng kiểm lâm trong đó yếu tố sự khích lệ tinh thần có tác động mạnh nhất.en_US
dc.format.medium66 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHiệu quả công việc,en_US
dc.subjectKiểm lâmen_US
dc.subjectPhong cách lãnh đạo-
dc.subjectPerformance-
dc.subjectRangers-
dc.subjectLeadership style-
dc.titleTác động của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến hiệu quả công việc của lực lượng kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàuen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management = Quản lý côngen_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.