Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58300
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Văn Thảoen_US
dc.contributor.authorPhạm Việt Hoài Linhen_US
dc.date.accessioned2018-12-18T08:04:28Z-
dc.date.available2018-12-18T08:04:28Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006505-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028925~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58300-
dc.description.abstractNghiên cứu này nhằm khám phá mối quan hệ giữa giới tính và độ nhạy cảm đạo đức hay nói cách khác là mức độ nhận thực về đạo đức (hành vi gian lận trong học tập của sinh viên kế toán). Dữ liệu từ một mẫu gồm 127 sinh viên chuyên ngành kế toán tại bốn trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy sinh viên nữ ít khoan dung hơn nam giới khi được hỏi về hành vi gian lận trong học tập. Có một sự khác biệt đáng kể về mặt thống kê cho 23 hoạt động về vấn đề gian lận. Hơn nữa, sinh viên nữ được tìm thấy là ít hoài nghi và ít thường xuyên tham gia vào sự không trung thực trong học tập, họ có độ nhạy cảm đạo đức cao hơn nam giới. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng giới tính ảnh hưởng đến độ nhạy đạo đức của sinh viên kế toán; các sinh viên nữ chuyên ngành kế toán trong nghiên cứu này thấy nhạy cảm hơn và ít khoan dung về hành vi phi đạo đức, ít hoài nghi và ít có khả năng tham gia vào các hoạt động học thuật phi đạo đức hơn là sinh viên nam chuyên ngành kế toán. Từ đó, tác giả đưa ra một số hàm ý chính sách.en_US
dc.format.medium55 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐạo đức nghề nghiệpen_US
dc.subjectSinh viênen_US
dc.subjectProfessional ethicsen_US
dc.subjectStudents-
dc.titleẢnh hưởng của giới tính đến độ nhạy đạo đức của sinh viên kế toán tại một số trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.