Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58779
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Văn Thảoen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Hà Khươngen_US
dc.date.accessioned2019-04-25T09:14:39Z-
dc.date.available2019-04-25T09:14:39Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherbarcode: 1000006695-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1029496~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58779-
dc.description.abstractNghiên cứu này thực hiện việc xác định và đo lường tác động của các thành phần hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) trong công tác chống thất thu thuế - trường hợp Chi cục Thuế quận Bình Thạnh, kết quả cho thấy 5 thành phần của cấu trúc của hệ thống KSNB gồm môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, các hoạt động kiểm soát, thông tin và truyền thông, giám sát có tác động đến công tác chống thất thu tại Chi cục Thuế quận Bình Thạnh. Trong đó, những tồn tại cần khắc phục thuộc về mội trường kiểm soát và đánh giá rủi ro. Nghiên cứu định tính được thực hiện bằng thảo luận từ khảo sát 33 chuyên gia là Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, Đội trưởng, Phó Đội trưởng của các đội thuế thuộc Chi cục Thuế quận Bình Thạnh nhằm xác định các yếu tố của hệ thống KSNB có ảnh hưởng đến công tác chống thất thu thuế. Nghiên cứu định lượng được thực hiện để đo lường tác động của từng nhân tố đối với hệ thống KSNB trong công tác chống thất thu thuế tại Chi cục Thuế quận Bình Thạnh.en_US
dc.format.medium78 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản lý thuếen_US
dc.subjectTài chính côngen_US
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectTax managementen_US
dc.subjectPublic financeen_US
dc.subjectInternal controlen_US
dc.titlePhân tích ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ đến công tác chống thất thu thuế - trường hợp chi cục thuế quận Bình Thạnhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.