Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58843
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Huỳnh Thanh Túen_US
dc.contributor.authorLê Thị Như Quỳnhen_US
dc.date.accessioned2019-05-23T04:26:56Z-
dc.date.available2019-05-23T04:26:56Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000007626-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029540~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58843-
dc.description.abstractCông ty Phúc Thịnh là một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang trong quá trình phát triển và đứng trước nhiều cơ hội lớn. Vì vậy việc xây dựng một đội ngũ nhân viên kinh doanh có năng lực và ổn định là rất quan trọng. Tuy nhiên trong thực tế, số lượng nhân viên ở lại làm việc lâu dài cùng công ty rất thấp, tỉ lệ nhân viên nghỉ việc cao. Do đó đề tài được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên kinh doanh, phân tích thực trạng các nguyên nhân ảnh hưởng tiêu cực đến lòng trung thành của họ và đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao lòng trung thành của nhân viên kinh doanh. Phương pháp nghiên cứu được thực hiện kết hợp giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Kết quả, nghiên cứu xác định được 6 yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên kinh doanh gồm: Bản chất công việc, Tiền Lương, Phúc Lợi, Đồng nghiệp, Lãnh đạo, Đào tạo và thăng tiến, và đưa ra 4 giải pháp nhằm giải quyết vấn đề cốt lõi về thu nhập thấp không đủ đáp ứng nhu cầu cuộc sống của nhân viên kinh doanh.en_US
dc.format.medium54 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectLòng trung thành của nhân viênen_US
dc.subjectPersonnel management-
dc.subjectEmployee loyalty-
dc.titleNâng cao lòng trung thành của nhân viên kinh doanh Công ty Cố phần Đầu tư Bất động sản Phúc Thịnhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng nghề nghiệp)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.