Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59222
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHuỳnh Thái Huyen_US
dc.date.accessioned2019-09-05T04:17:19Z-
dc.date.available2019-09-05T04:17:19Z-
dc.date.issued2019-01-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=8b569478-c927-4181-baed-4c60b9c08749-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59222-
dc.description.abstractNghiên cứu phân tích sự hiện diện của hội nhập thị trường tài chính giữa sáu thị trường chứng khoán ASEAN (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam), thông qua kiểm định nhân quả bất đối xứng Hatemi-J. Kết quả kiểm định nhân quả đối xứng đề xuất 10 mối liên kết nhân quả giữa các thị trường. Thị trường Malaysia chịu tác động nhân quả Granger từ tất cả thị trường ASEAN-6 còn lại. Mặt khác, kết quả kiểm định nhân quả bất đối xứng phát hiện sự hiện diện của hai mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa Singapore và Việt Nam trong trạng thái giá lên, Malaysia và Indonesia trong trạng thái giá xuống. Bên cạnh đó, kiểm định nhân quả bất đối xứng cũng thừa nhận vai trò vượt trội của thị trường Singapore trong trạng thái giá lên.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.relation.ispartofTạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Áen_US
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.30(1)en_US
dc.subjectThị trường chứng khoánen_US
dc.subjectBất đối xứngen_US
dc.subjectLiên kết nhân quảen_US
dc.subjectHội nhập tài chínhen_US
dc.titleLiên kết nhân quả bất đối xứng giữa các thị trường chứng khoán ASEAN-6en_US
dc.typeJournal Articleen_US
dc.format.firstpage49en_US
dc.format.lastpage69en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1vi-
item.grantfulltextnone-
item.fulltextOnly abstracts-
item.openairetypeJournal Article-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.