Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59223
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBùi Kim Phươngen_US
dc.contributor.otherNguyễn Thị Ngọc Trangen_US
dc.date.accessioned2019-09-05T04:17:19Z-
dc.date.available2019-09-05T04:17:19Z-
dc.date.issued2019-01-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=c14e2625-2cb3-4c64-be04-6753fe7a2478-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59223-
dc.description.abstractBài báo nghiên cứu mối quan hệ giữa cảm tính nhà đầu tư và chính sách cổ tức của công ty. Sử dụng dữ liệu của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong giai đoạn 2009-2016, bài báo cho thấy cảm tính nhà đầu tư không có tác động đến chính sách cổ tức của công ty. Như vậy, bằng chứng thực nghiệm này không ủng hộ lý thuyết nuông chiều nhà đầu tư về cổ tức do Baker và Wurgler (2004) đề xuất. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu lại ủng hộ lời giải thích dựa trên vòng đời công ty của DeAngelo và cộng sự (2006). Bên cạnh đó, bài báo còn cho thấy chính sách cổ tức năm trước, khả năng sinh lợi, cơ hội đầu tư, mức độ nắm giữ tiền và rủi ro hệ thống là các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chi trả cổ tức của công ty.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.relation.ispartofTạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Áen_US
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.30(1)en_US
dc.subjectCảm tính nhà đầu tưen_US
dc.subjectChính sách cổ tứcen_US
dc.titleMối quan hệ giữa cảm tính nhà đầu tư và chính sách cổ tức: bằng chứng tại Việt Namen_US
dc.typeJournal Articleen_US
dc.format.firstpage5en_US
dc.format.lastpage25en_US
item.fulltextOnly abstracts-
item.openairetypeJournal Article-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
item.languageiso639-1vi-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.