Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59255
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần Thị Tuấn Anhen_US
dc.date.accessioned2019-09-06T03:31:40Z-
dc.date.available2019-09-06T03:31:40Z-
dc.date.issued2018-11-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.issnhttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=fec86a4d-67ce-45d4-a374-f944f6876d87-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59255-
dc.description.abstractNghiên cứu này áp dụng phương pháp được đề xuất bởi Bandt và Pompe (2002) trên dữ liệu về chỉ số chứng khoán hằng ngày thu thập trên thị trường chứng khoán của 6 quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Philippines, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Singapore trong giai đoạn tháng 01/2000–11/2018 để tìm sự tồn tại của hình mẫu khuyết và tính toán Entropy hoán vị chuẩn hóa. Kết quả tính toán của bài viết cho thấy có sự tồn tại của hình mẫu khuyết trên cả 6 thị trường chứng khoán. Xác suất xuất hiện của các hình mẫu hoán vị khác nhau cũng khác nhau. Đây là những dấu hiệu cho thấy tính không hiệu quả của thông tin trên thị trường. Kết quả tính toán Entropy hoán vị chuẩn hóa trên chuỗi chỉ số chứng khoán cũng cho thấy sự không hiệu quả của thị trường khi giá trị này không đạt được giá trị cực đại. Bài viết cũng cho thấy rằng việc sử dụng chuỗi chỉ số chứng khoán sẽ giúp tìm ra bằng chứng của thị trường không hiệu quả là rõ rệt hơn rất nhiều so với khi sử dụng chuỗi tỷ suất sinh lợi thị trường.en_US
dc.formatPortable Document Format (PDF)en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.relation.ispartofTạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Áen_US
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.29(11)en_US
dc.subjectThị trường hiệu quảen_US
dc.subjectPhương pháp Bandt và Pompeen_US
dc.subject
Hình mẫu khuyếten_US
dc.subjectEntropy hoán vịen_US
dc.subjectEntropy hoán vị chuẩn hóaen_US
dc.titleSử dụng hình mẫu khuyết và Entropy hoán vị để kiểm định tính hiệu quả thông tin trên thị trường chứng khoán của các quốc gia ASEANen_US
dc.typeJournal Articleen_US
dc.format.firstpage64en_US
dc.format.lastpage80en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextOnly abstracts-
item.grantfulltextnone-
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeJournal Article-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.