Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59256
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHuỳnh Thái Huyen_US
dc.contributor.otherNguyễn Khắc Quốc Bảoen_US
dc.date.accessioned2019-09-06T03:34:49Z-
dc.date.available2019-09-06T03:34:49Z-
dc.date.issued2018-11-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=35078005-e41d-40f7-b941-db11230b5388-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59256-
dc.description.abstractNghiên cứu sử dụng mô hình vectơ tự hồi quy toàn cầu (GVAR) cho 35 quốc gia nhằm phân tích các cú sốc vĩ mô xuất phát từ các đối tác thương mại chính (gồm Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản) tác động thế nào đến cán cân thương mại khu vực ASEAN-6. Kết quả thực nghiệm xác nhận vai trò của cú sốc GDP thực Mỹ là yếu tố quyết định quan trọng đến cán cân thương mại khu vực. Tác giả còn phát hiện rằng, trong dài hạn, sự giảm giá đồng Nhân dân tệ (CNY) dẫn đến sự thặng dư đáng kể cán cân thương mại của Trung Quốc và Việt Nam, trong khi cán cân Mỹ có xu hướng xấu đi.en_US
dc.formatPortable Document Format (PDF)en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.relation.ispartofTạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Áen_US
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.29(11)en_US
dc.subjectCán cân thương mạien_US
dc.subjectGVARen_US
dc.subjectThương mại quốc tếen_US
dc.titleTác động của các cú sốc vĩ mô lên cán cân thương mại khu vực ASEAN-6: phương pháp GVARen_US
dc.typeJournal Articleen_US
dc.format.firstpage38en_US
dc.format.lastpage63en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextOnly abstracts-
item.grantfulltextnone-
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeJournal Article-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.