Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59263
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm Thị Tuyết Trinhen_US
dc.contributor.otherVõ Lê Linh Đanen_US
dc.date.accessioned2019-09-06T06:38:24Z-
dc.date.available2019-09-06T06:38:24Z-
dc.date.issued2018-09-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=dc547f27-a5af-4f04-a0aa-da9c6db7123a-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59263-
dc.description.abstractNghiên cứu xem xét ảnh hưởng bất đối xứng của biến động giá dầu đến thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong ngắn và dài hạn sau khủng hoảng 2008. Sử dụng mô hình tự hồi qui phân phối trễ (ADRL) phi tuyến tính theo tiếp cận kiểm định đường bao trên dữ liệu tần suất tháng của VN-index, giá dầu Brent, chỉ số sản xuất công nghiệp và cung tiền, nghiên cứu cho thấy những kết quả quan trọng sau. Một là, trong dài hạn biến động giá dầu có ảnh hưởng ngược chiều đến TTCK Việt Nam, giá dầu tăng làm TTCK diễn biến xấu đi và giá dầu giảm làm thị trường khởi sắc. Hai là, giá dầu tăng có ảnh hưởng mạnh hơn so với giá dầu giảm phản ánh cho tính bất đối xứng của ảnh hưởng giá dầu đến thị trường trong dài hạn. Ba là, trong ngắn hạn, thị trường có phản ứng ngược chiều so với trong dài hạnen_US
dc.formatPortable Document Format (PDF)en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.relation.ispartofTạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Áen_US
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.29(9)en_US
dc.subjectADRLen_US
dc.subjectPhi tuyến tínhen_US
dc.subjectGiá dầuen_US
dc.subjectTTCKen_US
dc.titleTác động bất đối xứng của biến động giá dầu đến thị trường chứng khoán Việt Nam: Tiếp cận mô hình phi tuyến tính ARDLen_US
dc.typeJournal Articleen_US
dc.format.firstpage36en_US
dc.format.lastpage52en_US
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeJournal Article-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextOnly abstracts-
item.grantfulltextnone-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.