Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59917
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Ngọc Hùngen_US
dc.contributor.authorVõ Thị Mỹ Lệen_US
dc.date.accessioned2020-02-10T09:22:23Z-
dc.date.available2020-02-10T09:22:23Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000008961-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1030996~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59917-
dc.description.abstractĐồng Tháp luôn dành sự quan tâm phát triển khoa học công nghệ, để tạo điều kiện cho việc phát triển cũng như quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, trong giai đoạn vừa qua tỉnh Đồng Tháp đã ban hành hàng loạt chính sách trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đặc biệt là các quy định về cơ chế tài chính cho việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Từ đó, nhiều đề tài, dự án được nghiên cứu, triển khai ứng dụng, góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng chất lượng, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh các sản phẩm của Đồng Tháp trên thị trường trong và ngoài nước. Chính sách chưa xây dựng cơ chế tài chính hoàn chỉnh, nguồn lực tài chính hiện có chưa được phân bổ và sử dụng hiệu quả; và một số quy định đã cũ không linh hoạt so với nhu cầu thực tế nên đã không còn phù hợp, nên gặp khó khăn trong giai đoạn lập, thẩm định và kiểm soát các khoản kinh phí. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê mô tả. Kêt quả nghiên cứu cho thấy từ năm 2014-2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai ký hợp đồng triển khai thực hiện 43 nhiệm vụ, trong đó lĩnh vực nông nghiệp 20 nhiệm vụ, chiếm 46,4%, các lĩnh vực còn lại là Khoa học tự nhiên 2,3%, Khoa học kỹ thuật và công nghệ 32,6%, Khoa học y – dược 4,7%, Khoa học xã hội nhân văn 14%, tổ chức nghiệm thu 42 nhiệm vụ trong đó có 3 nhiệm vụ dừng thực hiện. Các đề tài, dự án khoa học đều xuất phát từ nhu cầu cấp bách của tỉnh và những kết quả nghiên cứu sau nghiệm thu đều được ghi nhận và chuyển giao đến tổ chức, cá nhân liên quan triển khai ứng dụng. Để nâng cao hiệu quả tính thực thi của chính sách phải thực hiện đồng bộ các nội dung như: cải thiện thủ tục hành chính, hoàn thiện và tăng cường việc triển khai thực hiện các chính sách, nâng cao nguồn nhân lực, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách…en_US
dc.format.medium71 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChi tiêu côngen_US
dc.subjectTài chính côngen_US
dc.subjectChính sách côngen_US
dc.subjectPublic financeen_US
dc.subjectPublic expendituresen_US
dc.subjectPublic policyen_US
dc.titleGiải quyết những bất cập về các quy định trong chính sách tài chính thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Thápen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Finance = Tài chính côngen_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.