Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60411
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thanh Sangen_US
dc.date.accessioned2020-08-24T01:19:08Z-
dc.date.available2020-08-24T01:19:08Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009965-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031941~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60411-
dc.description.abstractĐề tài “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đông Á chi nhánh Đồng Tháp” được nghiên cứu nhằm phân tích và đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đông Á chi nhánh Đồng Tháp, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đông Á chi nhánh Đồng Tháp. Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính như phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, phương pháp so sánh, phương pháp thống kê mô tả và tổng hợp lập luận để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu. Luận văn gồm có 5 chương, trong đó chương 1 và 2 là giới thiệu và tổng quan về tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng Đông Á chi nhánh Đồng Tháp. Chương 3 nêu lên cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu. Chương 4 tập trung phân thích thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thời gian qua với các hoạt động như nhận diện rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm soát và tài trợ rủi ro trong giai đoạn 2016 – 2018. Dựa trên quá trình phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng, phân tích các ưu nhược điểm, các nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng ở chương 4, trên cơ sở đó chương 5 đã đưa ra 5 nhóm giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại NH Đông Á chi nhánh Đồng Tháp kết hợp với một số điều kiện cần thực hiện đối với Hội Sở để giúp DongA Bank có được những giải pháp tốt nhất nhằm quản trị rủi ro tín dụng đối với các đơn vị. Ngoài ra, luận văn có nêu một số công việc cụ thể để cải thiện chất lượng cung cấp thông tin tín dụng và thông tin xếp hạng doanh nghiệp giúp chi nhánh ngân hàng có được thông tin chính xác nhất phục vụ cho hoạt động quản trị rủi ro tín dụng. Những giải pháp chủ yếu để quản trị rủi ro tín dụng đối với DongA Bank chi nhánh Đồng Tháp trong điều kiện hiện nay theo quan điểm riêng của tác giả thông qua quá trình nghiên cứu phân tích số liệu cũng như trải nghiệm thực tế để đút kết ra những giải pháp có thể áp dụng tại chi nhánh.en_US
dc.format.medium93 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectQuản trị ngân hàngen_US
dc.subjectKhoản vay ngân hàngen_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectRủi ro tín dụngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectBank managementen_US
dc.subjectBank loansen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.subjectCredit risksen_US
dc.titleQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đông Á chi nhánh Đồng Thápen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.